dimarts, 4 d’octubre del 2022

QUINA PARAULA COMENÇA AMB EL SO...

JOC DE CONSCIENCIA FONOLÒGICA

Entrena't per llegir http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html

També podràs accedir  moltes altres activitats i jocs.

¿CON QUÉ RIMA?

JUEGO DE CONCIENCIA FONOLOGICA

ADIVINA QUE PALABRA QUEDA

JUEGO DE CONCIENCIA FONOLÓGICA

Abre el vídeo y ve pronunciando el sonido de cada letra.
 (Concéntrate para hacerlo al mismo tiempo que la imagen).